Goals

افرادی که اهداف خود را یادداشت می کنند، شانس رسیدن به اهداف خود را 42% افزایش می دهند. این ضریب در صورت درمیان گذاشتن اهدافتان با یک دوست به میزان 78% افزایش پیدا می کند.

افرادی که اهداف خود را یادداشت می کنند، شانس رسیدن به اهداف خود را ۴۲% افزایش می دهند. این ضریب در صورت درمیان گذاشتن اهدافتان با یک دوست به میزان ۷۸% افزایش پیدا می کند.

افرادی که اهداف خود را یادداشت می کنند، شانس رسیدن به اهداف خود را ۴۲% افزایش می دهند. این ضریب در صورت درمیان گذاشتن اهدافتان با یک دوست به میزان ۷۸% افزایش پیدا می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*