never happen

99 درصد موضوعاتی که در خصوص آنها نگران هستید، هیچ وقت اتفاق نمی افتند.

۹۹ درصد موضوعاتی که در خصوص آنها نگران هستید، هیچ وقت اتفاق نمی افتند.

۹۹ درصد موضوعاتی که در خصوص آنها نگران هستید، هیچ وقت اتفاق نمی افتند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*